Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 02/06/2023
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 02/06/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-06-2023 2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần6 lần4 lần3 lần
31-05-2023 4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần
30-05-2023 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần2 lần
29-05-2023 0 lần2 lần3 lần5 lần6 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
28-05-2023 0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần
27-05-2023 1 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
26-05-2023 3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
25-05-2023 5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần
24-05-2023 2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần6 lần4 lần4 lần3 lần
23-05-2023 3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
Tổng 23 lần26 lần24 lần25 lần31 lần21 lần35 lần27 lần33 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 02-06-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-06-2023 2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần
31-05-2023 1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
30-05-2023 7 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
29-05-2023 0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
28-05-2023 3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
27-05-2023 1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
26-05-2023 3 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
25-05-2023 3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
24-05-2023 2 lần2 lần3 lần2 lần7 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
23-05-2023 5 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần
Tổng 27 lần38 lần26 lần20 lần26 lần22 lần27 lần38 lần25 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-06-2023 5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
31-05-2023 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
30-05-2023 4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
29-05-2023 3 lần5 lần1 lần6 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
28-05-2023 3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
27-05-2023 6 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
26-05-2023 2 lần4 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
25-05-2023 6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
24-05-2023 3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
23-05-2023 4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
Tổng 37 lần23 lần23 lần33 lần23 lần25 lần25 lần24 lần29 lần28 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 02/06/2023
78,87
45,54
52,25
73,37
40,04
03,30
02,20
23,32
83,38
48,84
Cầu đặc biệt đẹp ngày 02/06/2023
48,84
73,37
40,04
19,91
94,49
32,23
41,14
85,58
15,51
21,12
Backtotop
liên quan Spice Up Your Love Life