Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ năm, ngày 09/02/2023
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 09/02/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08-02-2023 2 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
07-02-2023 4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần6 lần1 lần5 lần4 lần
06-02-2023 1 lần6 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
05-02-2023 1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần6 lần2 lần5 lần
04-02-2023 3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
03-02-2023 0 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần
02-02-2023 5 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
01-02-2023 2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần5 lần2 lần4 lần1 lần
31-01-2023 4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
30-01-2023 2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
Tổng 24 lần29 lần25 lần29 lần23 lần18 lần31 lần30 lần25 lần36 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 09-02-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
08-02-2023 2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
07-02-2023 1 lần5 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
06-02-2023 4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
05-02-2023 5 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần5 lần
04-02-2023 3 lần0 lần2 lần3 lần6 lần1 lần3 lần4 lần5 lần0 lần
03-02-2023 1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
02-02-2023 4 lần2 lần3 lần0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần6 lần
01-02-2023 0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
31-01-2023 3 lần7 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
30-01-2023 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
Tổng 27 lần27 lần22 lần17 lần42 lần26 lần25 lần23 lần25 lần36 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
08-02-2023 2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
07-02-2023 1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần6 lần1 lần
06-02-2023 1 lần6 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
05-02-2023 3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
04-02-2023 3 lần6 lần2 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
03-02-2023 6 lần3 lần4 lần6 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
02-02-2023 6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần3 lần
01-02-2023 1 lần7 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
31-01-2023 1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
30-01-2023 5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 29 lần41 lần26 lần28 lần26 lần20 lần26 lần29 lần22 lần23 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 09/02/2023
19,91
25,52
69,96
02,20
10,01
57,75
85,58
86,68
90,09
31,13
Cầu đặc biệt đẹp ngày 09/02/2023
61,16
57,75
47,74
39,93
89,98
24,42
32,23
69,96
65,56
03,30
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan